Meditasyonda Uzmanlaşma

250 Saatlik Meditasyonda Uzmanlaşma Programı, meditasyon olgusuna bütüncül olarak yaklaşma amacıyla düzenlenmiştir. Program, merkezine Yoga, Upanishad ve Tantra meditasyonlarını alarak Zen, Sufi ve Şaman Meditasyon Tekniklerini teorik ve pratik olarak aktarmayı amaçlar. Günümüzde Batı dünyasında yaygınlaşmakta olan Mindfullness, farkındalık ve konsantrasyon teknikleri de bu çalışmanın kapsamındadır.
Bu program İstanbul, Kıbrıs, İzmir ve Trabzon’da; Bora Ercan, Özlem Var, Sara Oktay ve Yeşim Çalık uzmanlığında yürütülür. Tantra, Zen, Sufi Meditasyonu tekniklerinde de konunun uzmanı eğitmenler konuk olarak programda yer alacaklardır.
Meditasyonda Uzmanlık Programı; 16 saatlik 5 Buluşma, 80 saatlik video eğitimi, 80 saatlik inziva ve 10 saatlik stajdan oluşmaktadır.
Her bir katılımcı için program uzmanları ile yüz yüze, 1’er saatlik üç görüşme ve çalışma olanağı bulunmaktadır.
İnziva ulaşım ve kalma masrafları katılımcıya aittir.
Katılım için önkoşul; tüm programları takip etmek, ödevleri zamanında tamamlamayı taahhüt etmek ve 30 yaşını geçmiş olmaktır (Yoga Eğitmeni olan ya da öncesinde meditasyon pratiği ve eğitimi olan arkadaşlarımız için 30 yaş kuralı mülakat ile aşılabilir).
Programa katılım için, programın uzmanları tarafından kendi bulundukları şehirlerde açılan “Meditasyonun Temelleri Programı”nın eksiksiz tamamlanmış olması gerekmektedir.

Okuma Listesi:

  • Upanishadlar
  • D.T. Suzuki’nin metinleri
  • Shiva Samhita
  • Gheranda Samhita
  • Hatha Yoga Pradipika
  • Temel Tantra Metinleri
  • Elmas Sutra